Lo Relacional

Lo Relacional som un col·lectiu catalitzador de relacions i pràctiques que transiten entre l’educació, la creació cultural i la dinamització comunitària.