SOBRE LO RELACIONAL


Relacions amb, entre, i

Lo Relacional som un col·lectiu catalitzador de pràctiques i relacions que transiten entre l’educació, la creació cultural i l’acció comunitària.

Unes formes de pensar, fer i de relacions situades

Des d’una perspectiva feminista, queer, intercultural i interseccional activem processos de transformació individual, social i comunitària que exploren noves formes d’habitabilitat més compartides, sostenibles, equitatives i plurals.

Creiem que les formes de fer i de relació, són tant importants com les formes de pensar que doten de sentit als projectes, per això treballem de forma col·laborativa, experimental i situada, valorant el procés i des de les cures i els afectes.

Ens agrada

Ens agrada posar el cos al centre de les nostres accions, connectar persones, sabers i sabors, omplir de color els veïnats i celebrar el procés viscut.

Línies d’actuació

Estructurem els nostres projectes en 5 línies d’actuació: formació, assessorament, investigació, mediació cultural i acció comunitària.

Entre Barcelona (i rodalies) i El Baix Empordà (Girona).

QUI SOM?


FotoLoRelacional

Patricia Fuentes Millán

Sóc la Patricia Fuentes Millán graduada a l’Escola de teatre de Bizkaia (BAI). Vaig continuar la meva formació especialitzant-me en teatre físic i dansa contemporània a Amsterdam i Barcelona.

Durant la meva trajectòria professional he anant acostant el món de la dansa i el teatre a l’educació i la dinamització comunitària. Des d’aquesta perspectiva interdisciplinar he desenvolupat projectes artístics per a treballar temes com la promoció dels drets humans, la cultura de pau, la interculturalitat, els estereotips de gènere i l’ús de l’espai públic. Treballo amb infància, adolescents, joves, dones i gent gran.

Crec que la dansa, el teatre i el vídeo són eines per afavorir contextos participatius, on cada persona és protagonista del seu aprenentatge i de la construcció del seu entorn.

Desiré Rodrigo García

Sóc la Desiré Rodrigo García, llicenciada en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, on m’especialitzo amb un mestratge en gènere, família i polítiques socials i un postgrau en desenvolupament cultural comunitari.

Els meus projectes transiten entre l’educació, l’acció comunitària i la investigació social. Estic acostumada a treballar en contextos socials complexos, on s’han de desenvolupar anàlisis multifactorials per enfortir el territori des de l’àmbit local, però tenint en compte les seves relacions amb contextos globals més amplis.

M’agrada treballar des d’una perspectiva creativa, interseccional i interdisciplinar, posant en relació persones, sabers i desitjos en funció de les necessitats i interessos de cada context.

Tots els meus projectes tenen com a punt de partida la creació conjunta de coneixement i d’experiències per afavorir processos de transformació personal i col·lectiva.

COL·LABOREM AMB


Col·laborem amb el Servei de Convivència i Interculturalitat d’Horta-Guinardó en el disseny i la dinamització d’accions comunitàries vinculades a la cultura de pau i la convivència intercultural. Servei de Convivència i Interculturalitat Horta-Guinardó.

Formem part de la Xarxa antirumors de Barcelona. Participem del catàleg d’activitats antirumors. Consulta el catàleg aquí. Barcelona Acció Intercultural