SOBRE LO RELACIONAL


Relació amb, entre, i

Els nostres projectes es despleguen a través de relacions. Relacions entre persones, col·lectius, entitats i institucions. Relacions entre diferents disciplines i sabers. Relacions formals i informals. Relacions entre espais, temps i contextos. Relacions entre desitjos i limitacions. Cada node de relacions està travessat per converses i negociacions, entre, amb, i per generar noves formes de pensar, imaginar, comunicar i construir col·lectivament.

Un coneixement situat i interseccional

Cada projecte és diferent. Es construeix a partir de les necessitats, sabers i desitjos de les persones participants. Des d’una mirada situada i interseccional.

Compartir el procés i el coneixement

El procés de realització dels projectes és en si mateix una aposta pedagògica, una voluntat per experimentar noves formes de relacions ciutadanes i de transformació de les formes de producció i de distribució del coneixement. En aquest sentit, des de Lo Relacional compartim tant el procés com els coneixements generats en el mateix, per facilitar la seva transferència, rèplica i adaptació a nous contextos i necessitats.

QUÈ FEM?


FORMACIÓ

Les formacions són dissenyades com experiències creatives on els continguts s’aprenen de manera vivencial. Utilizem metodologies que beuen de l’art contemporani per afavorir processos d’aprenentatge i de creació conjunta de coneixement. Les persones participants són protagonistes del seu procés d’aprenentatge, construint col·lectivament un coneixement per afrontar els reptes i les necessitats del món contemporani.

Vull saber-ne més

ASSESSORAMENT

Acompanyem a professionals tècnics, especialment d’educació, joventut, cultura i serveis socials en la incorporació de la perspectiva interseccional, intercultural, de gènere i de diversitat afectiva-sexual. També en el disseny i la posada en pràctica d’accions i projectes de sensibilització i de prevenció de violències de gènere, LGTBIQ-fòbiques i racistes. Els assessoraments són una oportunitat per compartir aprenentatges, reptes, dificultats i continuar aprenent conjuntament.

MEDIACIÓ CULTURAL

Posem en relació adminstracions, recursos tècnics i ciutadania. Acompanyem processos pedagògics que vinculen l’art i l’educació per generar espais més inclusius, on l’aprenentatge i la participació es produeix des de diferents formats (arts vives) i amb diversitat de persones i col·lectius. La mediació com un procés de transformació de les maneres de pensar, fer i de relació dels espais culturals, educatius i comunitaris.

Vull saber-ne més

ACCIÓ COMUNITÀRIA

Explorem noves formes d’intervenció urbana i d’activació cultural per imaginar i construir la ciutat i els pobles que volem habitar. Activem processos de creació col·lectiva entre ciutadania, administració i col·lectius artístics, fomentant una participació diversa, articulant diferents sabers i experiències i apostant per la coproducció, la coresponsabilitat i la descentralització de les pràctiques culturals.

INVESTIGACIÓ

Entenem la investigació com un marc de pensament-acció per generar transformacions segons les necessitats específiques de les persones participants. Desenvolupem processos d’investigació-acció a partir de metodologies creatives, que ens permeten detectar necessitats, analitzar-les i fer propostes de transformació. Cada investigació-acció és una oportunitat per seguir aprenent.

MASMOLAB

Espai de creació, experimentació i formació. Fem formacions, presentacions artístiques i esdeveniments culturals. També és un espai per residències, trobades i formacions internes, per escriure… És un mas situat a l’Espai d’Interès Natural de les Gavarres, a la població de Cruïlles (al Baix Empordà).

Vull saber-ne més

QUI SOM?


FotoLoRelacional

Patricia Fuentes Millán

Sóc la Patricia Fuentes Millán graduada a l’Escola de teatre de Bizkaia (BAI). Vaig continuar la meva formació especialitzant-me en teatre físic i dansa contemporània a Amsterdam i Barcelona.

Durant la meva trajectòria professional he anant acostant el món de la dansa i el teatre a l’educació i la dinamització comunitària. Des d’aquesta perspectiva interdisciplinar he desenvolupat projectes artístics per a treballar temes com la promoció dels drets humans, la cultura de pau, la interculturalitat, els estereotips de gènere i l’ús de l’espai públic. Treballo amb infància, adolescents, joves, dones i gent gran.

Crec que la dansa, el teatre i el vídeo són eines per afavorir contextos participatius, on cada persona és protagonista del seu aprenentatge i de la construcció del seu entorn.

Desiré Rodrigo García

Sóc la Desiré Rodrigo García, llicenciada en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, on m’especialitzo amb un mestratge en gènere, família i polítiques socials i un postgrau en desenvolupament cultural comunitari.

Els meus projectes transiten entre l’educació, l’acció comunitària i la investigació social. Estic acostumada a treballar en contextos socials complexos, on s’han de desenvolupar anàlisis multifactorials per enfortir el territori des de l’àmbit local, però tenint en compte les seves relacions amb contextos globals més amplis.

M’agrada treballar des d’una perspectiva creativa, interseccional i interdisciplinar, posant en relació persones, sabers i desitjos en funció de les necessitats i interessos de cada context.

Tots els meus projectes tenen com a punt de partida la creació conjunta de coneixement i d’experiències per afavorir processos de transformació personal i col·lectiva.

COL·LABOREM AMB


Col·laborem amb el Servei de Convivència i Interculturalitat d’Horta-Guinardó en el disseny i la dinamització d’accions comunitàries vinculades a la cultura de pau i la convivència intercultural. Servei de Convivència i Interculturalitat Horta-Guinardó.

Formem part de la Xarxa antirumors de Barcelona. Participem del catàleg d’activitats antirumors amb  2 activitats: Petites Accions de Benvinguda i Dansa Espai Compartit. Consulta el catàleg aquí. Barcelona Acció Intercultural

Formem part de l’equip col·laborador de l’Institut Diversitats. Col·laborem fent formacions, assessoraments i investigacions relacionades amb la diversitat afectiva-sexual i de gènere i la perspectiva interseccional. www.institutdiversitas.org

Formem part de la comissió de sensibilització que desenvolupa campanyes d’educació de Justícia Global a Catalunya. Col·laborem en el disseny i el contingut pedagògic de les campanyes i en la realització de tallers i formacions. www.fundacioakwaba.cat