Recrear Sant Roc

Recrear Sant Roc és un projecte d’intervenció urbana

Dissenyat específicament per l’Escola Oberta d’Estiu que impulsa el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) als barris del Sud de Badalona. El programa aglutina diferents activitats per a infants, joves i veïnat en general.

Nosaltres participarem amb el projecte Recrear Sant Roc, que desplega una sèria d’accions per investigar, experimentar i viure l’espai públic.

La intervenció urbana varia cada any en funció de les necessitat dels diferents casals d’estiu que participen de L’Escola d’Estiu, però sempre utilitzem l’art com a llenguatge i estratègia transversal per generar espais de trobada, pensar el barri que volem conjuntament i activar processos de creació comunitària per responsabilitzar-nos i implicar-nos en el benestar comú del barri.

Dansa Espai Compartit 2016

Plaça Camarón de la Isla 2017

L’Escola Oficial d’Idiomes 2018

Un terra per jugar 2019
Poesia Fonètica 2020