Petites Accions de Benvinguda

pab_6Es tracta d’una acció d’educació transformadora, mitjançant la qual es genera un aprenentatge sobre les persones refugiades per promoure una acollida basada en el coneixement, el respecte, l’empatia, la solidaritat i la promoció dels drets humans.
El taller consta de les següents sessions:

SESSIÓ 1: QUI ÉS UNA PERSONA REFUGIADA?

La primera sessió ajuda a conèixer i reflexionar sobre què significa ser una persona refugiada, d’on arriben, quina vinculació té la seva situació amb la vulneració dels Drets Humans i quina és la responsabilitat dels governs internacionals. Aquesta contextualització es fa a través de dinàmiques participatives, vídeos i històries de vida de joves en situació de trànsit i/o de refugi. La sessió finalitza convidant el jovent a l’acció i la participació. Es tracta de dissenyar petites accions, que tots i totes podem realitzar en la nostra vida quotidiana a l’institut, al casal, al barri… per fer una bona acollida a les persones refugiades i promoure relacions interculturals de convivència.

SESSIÓ 2: PETITES ACCIONS DE BENVINGUDA

La sessió comença amb una dinàmica de moviment en què, a través d’una història narrada, les persones participants experimenten un camí, un recorregut que fa emergir la part més emocional i vivencial del tema. Posteriorment, es parteix de les accions quotidianes pensades durant la primera sessió i es proposa transformar-les en moviment, creant una coreografia. La coreografia serà registrada en vídeo/foto per compartir-la com a missatge de sensibilització.

SESSIÓ 3: PETITES ACCIONS DE BENVINGUDA A L’ESPAI PÚBLIC

Opcionalment, es pot organitzar una tercera sessió per realitzar la coreografia a l’espai públic. L’objectiu és compartir els aprenentatges i multiplicar els efectes de sensibilització i transformació de l’acció amb la resta de joves de l’institut o veïns i veïnes del barri.

OBJECTIUS

» Conèixer qui és una persona refugiada per contrarestar rumors i informacions estereotipades.
» Centrar el debat sobre les persones refugiades i sol·licitants d’asil en el marc de la defensa dels Drets Humans.
» Promoure la participació del jovent en la promoció dels Drets Humans.
» Experimentar amb la dansa i la creativitat com a mitjà d’expressió, de comunicació i d’activisme.

METODOLOGIA

Petites Accions de Benvinguda es desenvolupa a partir de metodologies participatives i d’experimentació utilitzant tècniques teatrals, de moviment i dansa contemporània.

EQUIPAMENT NECESSARI

Ordinador, projector i altaveus. Espai ampli i diàfan, on les persones participants es puguin moure lliurement (especialment en la segona sessió).