Grandioses Badalona

La Fundació Surt impulsa  el projecte Grandioses dirigit a empoderar les dones grans i promoure’n un envelliment actiu, saludable i en igualtat d’oportunitats.El projecte es desenvolupa al barri del Raval a Barcelona i al barri de Sant Roc a Badalona. Nosaltres participem amb la dinamització de la primera fase desenvolupada al barri de Sant Roc, Badalona.

El projecte Grandioses a Badalona conflueix amb els objectius que es treballaran a nivell comunitari durant l’any 2016-2017 al districte 6 de la ciutat. En aquest sentit el Grandioses gira entorn l’espai públic, partint d’una mirada històrica que ens permetrà analitzar el present i imaginar el futur.

El paper de Lo Relacional en aquest projecte ha estat la conceptualització i la dinamització de les sessions del projecte acompanyades pel Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural, també gestionat per la Fundació Surt al districte 6 de Badalona.