MEDIACIÓ CULTURAL


Explorar noves formes de pensar i fer ciutat.

Repensar i articular les institucions amb el territori i el veïnat.

Des de processos de creació col·lectiva.

A través de les pràctiques artístiques i comunitàries.

/ Noves formes d’institucionalitat

Els nostres projectes de mediació cultural persegueixen posar en relació les institucions culturals amb el territori i les persones del seu context. Facilitem processos d’exploració, participació i de creació conjunta de coneixement a partir de pràctiques creatives que situen el cos, les emocions i el pensament-acció al centre de l’experiència. Aquestes metodologies afavoreixen la participació de persones i col·lectivitats diverses i l’articulació de diferents capes de sabers, experiències, desitjos i interessos. Des d’aquesta òptica desenvolupem processos per repensar les institucions culturals des de l’accessibilitat i la inclusió (des d’una perspectiva interseccional).

/ Art + educació

Ens interessa l’art contemporani per les possibilitats que obre per interrogar, mirar, pensar i crear el món que ens envolta. Des d’aquest posicionament, l’art contemporani és un aliat per interrogar també el món de l’educació, com es produeix el coneixement en les aules i fora dels centres educatius, quines relacions estem promovent, quines experiències de desigualtat, d’apoderament, resistència…   

En els projectes de mediació entre l’art i l’educació, aportem eines que provenen de diferents disciplines de l’art contemporani per afavorir nous formats pedagògics, on professorat, alumnat i altres agents de la comunitat educativa puguin construir conjuntament un coneixement crític, creatiu i connectat amb els reptes contemporanis.