Investigació


Investigar per conèixer i comprendre millor la realitat que ens envolta.

A partir de l’activació de preguntes i respostes col.lectives.

Investigar per detectar, analitzar i transformar el context de manera situada.

Entenem la investigació com un marc de pensament-acció per generar transformacions segons les necessitats específiques de les persones participants. Desenvolupem processos d’investigació-acció a partir de metodologies qualitatives o a partir de pràctiques artístiques, que ens permeten detectar necessitats, analitzar-les i fer propostes de transformació. Cada investigació-acció és una oportunitat per seguir aprenent.

  • Investigació-Acció Participativa e investigació de processos comunitaris.
  • Investigació basada en pràctiques artístiques.