Assessorament


Acompanyar per incorporar unes formes de pensar, fer i de relació diverses, equitatives i inclusives.

Acompanyar per incorporar una perspectiva interseccional en l’abordatge de les desigualtats.

Acompanyar en la incorporació de l’art i la cultura contemporània per generar processos socials i comunitaris més participats, col·laboratius i transformadors.

Acompanyem a professionals tècnics, especialment d’educació, joventut, cultura i serveis socials en la incorporació de la perspectiva interseccional, intercultural, de gènere i de diversitat afectiva-sexual.

També en el disseny i la posada en pràctica d’accions i projectes de sensibilització i de prevenció de violències de gènere, LGTBIQ-fòbiques i racistes.

Els assessoraments són una oportunitat per compartir aprenentatges, reptes, dificultats i continuar aprenent conjuntament.


  • Assessoria a organitzacions, col·lectius i institucions sobre perspectiva de gènere i de diversitat afectivosexual, interculturalitat, interseccionalitat.
  • Assessoria a organitzacions, col·lectius i institucions sobre com utilitzar els processos culturals i creatius per afavorir la participació des de la diversitat i la igualtat de drets i d’oportunitats.